fbpx

Privacyverklaring Your Life Academy

Dit is de privacyverklaring van Your Life Academy, gevestigd in Den Haag, en kantoorhoudende te, Hart Nibbrigkade 24a, 2597XV Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50714236, hierna ook te noemen: “Your Life Academy”

Vanzelfsprekend hecht Your Life Academy veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de Your Life Academy verwerkt, met welk doe, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel.

Doel

Welke Persoonsgegevens

Rechtgrond

Bewaartermijn

Ontvangers

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst 

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende looptijd van de overeenkomst. 

Klantregistratiesysteem Autorespond 

Administratie 

Voornaam
Telefoonnummer     
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens 

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting 

Gedurende looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

Boekhouder
Accountant Belasting-   dienst
Verzekeringen
Financiële instellingen 

Statistisch onderzoek 

NAW-gegevens
Cookies zie voor meer info Cookies) 
IP-gegevens 

gerechtvaardigd belang 

Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd. 

nvt 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief 

Voornaam      Achternaam
E-mailadres 

 

Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is. 

E-marketingtools 

Gedragsgericht adverteren 

Data over surfgedrag  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) 
IP-gegevens

Toestemming

De gegevens 

Google
Social media websites zoals facebook,     Instagram en LinkedIn 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)                               IP-gegevens 

Toestemming 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

Websitebeheerder  Analytics tools 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. 

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Your Life Academy te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Your Life Academy op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Your Life Academy geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Your Life Academy uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Your Life Academy hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Your Life Academy uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Your Life Academy wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Your Life Academy treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Your Life Academy. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Your Life Academy raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Your Life Academy behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Your Life Academy raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Your Life Academy er alles aan doen u per e- mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 Januari 2020.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Your Life Academy wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: C. Pavlik

E-mail: carola@yourlifeacademy.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Facebook Messenger